ga naar...

zaterdag 7 december 2013

Les verbes

Werkwoorden vervoegen in het Frans blijft moeilijk, voelen we in de klas. Alleen door regelmatig te herhalen - de regelmatige en de onregelmatige, de oude en de nieuwe werkwoorden, en liefst ook alles door elkaar - lukt het wel.
Daarom maakten we bij de methode Quartier Etoile 6 van uitgeverij Pelckmans, naast de woordenlijsten, ook een bundel om werkwoorden te oefenen. De nieuwe werkwoorden van elke Planète worden eerst ingeoefend. Daarna volgen herhalingsoefeningen met alle reeds gekende werkwoorden. Voor de snelle leerlingen staan er ook enkele zinnetjes bij die vertaald kunnen worden. Achteraan kunnen de kinderen hun vorderingen noteren in een grafiek.
Je vindt hieronder de oefeningen van de eerste 5 Planètes.

zondag 1 december 2013

iPads in onze klas, november

Deze maand keken we over de grenzen van ons land en onze buurlanden heen en ontdekten we Europa. Door zelf op zoek te gaan naar informatie in boeken, werkboekje en online, o.a. via Wikipanion, leerden de kinderen de 28 EU-lidstaten beter kennen.
Een prima app om de EU-landen en -hoofdsteden in te oefenen is Topo Europa. Eerst worden de landen en hoofdsteden nog eens herhaald, dan kan er geoefend worden.
Daarna mochten de kinderen per twee een lidstaat aan de anderen voorstellen. Om hun informatie goed te kunnen delen, verzamelden ze foto's en sleutelwoorden in een PowerPoint. Een klein aantal kinderen was nog niet zo vertrouwd met PP. Zij werkten met een vriendje aan de gewone pc of laptop. Wie al wel een vlotte powerpointer was, kon KeyNote uitproberen. Opnieuw een heel gebruiksvriendelijke app, die heel intuïtief werkt. Als je een beetje uitprobeert, vind je eigenlijk alles wat je nodig hebt. De presentatie in KeyNote kan daarna in Dropbox opgeslagen worden als PowerPoint. Zo konden alle presentaties gewoon op het Smartboard getoond worden. Alleen jammer dat er heel wat lettertypes en animaties verloren gingen bij het omzetten van KeyNote naar PP.
Toch eens pleiten voor Apple TV binnenkort...
Ook bij de wiskundelessen werd de iPad deze maand ingezet. Bij de les over vlakverdeling pasten de kinderen de uitleg toe in Tesselations. Met deze app kan je - in de stijl van Escher - meteen zien hoe vlakverdeling werkt en iets uitproberen.
En na de les over bouwsels waren de kinderen toe aan een spelletje. Bij Cubic Block moet je zo snel mogelijk een bouwsel namaken.