ga naar...

donderdag 28 februari 2013

Japans vermenigvuldigen

Sommige kinderen vinden het boeiend om het 'gewone' rekenwerk eens eventjes helemaal van een andere kant te bekijken. Toen ik zelf het filmpje zag over Japans vermenigvuldigen, was ik meteen geboeid. Dat cijferen van ons, met onthouden en tafels kennen en toeternullen... dat doen die Japanse kindjes dus gewoon met streepjes en puntjes tellen? Super!


Daar zag ik wel een leuke uitdaging in voor mijn jongens en meisjes. Zouden ze, na jaren cijferend trainen, ook Japans kunnen vermenigvuldigen? Ik moet toegeven dat ik zelf wel even goed moest nadenken bij het maken van de correctiesleutel. Maar probeer vooral zelf...

zaterdag 23 februari 2013

Drie, twee, één.... Flip!

Vorige week probeerde ik dus enthousiast een geflipte les uit in de klas. Onderwerp: de oppervlakte van de cilinder.

Deze leerstof was niet helemààl nieuw, want de kinderen kenden de formules voor het berekenen van omtrek en oppervlakte van rechthoek en cirkel al uit vorige lessen. Er waren wel enkele nieuwe inzichten die ik wilde bereiken bij de leerlingen.
Tijdens deze les moesten ze...
- inzien dat de oppervlakte van een cilinder, na het ontwikkelen, bestaat uit een rechthoek en twee cirkels.
- begrijpen dat de basis van deze rechthoek even lang is als de omtrek van de cirkel.
- de formules vlot kunnen gebruiken bij het oplossen van vraagstukken.

Alle kinderen hadden hun fliphuiswerk gemaakt en het filmpje de avond voordien bekeken, de meerderheid zelfs 2 keer of meer. Aan de reacties die binnenliepen via de blog of die ik in de klas opving, merkte ik dat ze het best spannend vonden. Maar de kinderen hadden er ook wel zin in om het flippen eens uit te proberen en niet met een blanco blad aan de rekenles te beginnen. Sommigen waren bezorgd - er komt toch geen test? - en moesten wat gerustgesteld worden. Huiswerk op de computer valt altijd in de smaak, dus het flipfilmpje ging er ook vlot in.

Bij de aanvang van de rekenles heb ik eerst even gepolst of iedereen zijn huiswerk gemaakt had. Natuurlijk kan je dat als leerkracht niet controleren. De statistieken van het filmpje geven je wel een béétje info. Je zou eventueel, als controle, aan de leerlingen kunnen vragen om een reactie achter te laten bij het filmpje. Maar uiteindelijk moeten ze toch leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van taken.

Klassikaal hebben we even de formules herhaald die in het filmpje worden gebruikt en op het krijtbord genoteerd. Dit is voor alle kinderen een houvast, zowel voor zij die zelfstandig aan de slag gaan als voor de leerlingen die moeite hebben met het onthouden van formules.
Daarna gaf ik hen de gelegenheid om voor zichzelf uit te maken of ze de leerstof nog een keertje herhaald van mij wilden horen, of liever meteen zelf aan de slag gingen. Daarbij zag ik dat de kinderen zichzelf vrij goed kennen. Ik had waarschijnlijk, als het aan mij was geweest, net dezelfde verdeling gemaakt en vond het prachtig dat ze zichzelf zo goed konden inschatten.

De kinderen die er vertrouwen in hadden, zochten per 2 een plaatsje achteraan in de klas, vlakbij de computers, zodat ze eventueel het filmpje nog eens konden herbekijken. Vragen stellen konden ze aan elkaar en we spraken af dat, als het écht niet zou lukken, ze gewoon mee aan konden sluiten bij de klas. Met de correctiesleutel zagen ze, oefening per oefening, of ze op het juiste pad waren.

Ondertussen gaf ik een herhaalde instructie aan de andere leerlingen, waarbij zij méér tijd kregen om vragen te stellen, materiaal te gebruiken, een moeilijkheid ter herformuleren en enkele concrete oefeningen samen uit te werken. Ook deze groep ging na deze verlengde instructie per 2 aan het werk, zodat ik extra tijd kon vrijmaken voor wie het nodig had.

Onze @turnmeesterpaul had, via de klasblog, nog voor een extra opdracht gezorgd. Kinderen die in de loop van de dag tijd én zin hadden, mochten in de klas een cilindervormig voorwerp fotograferen en uploaden naar de blog, in ruil voor een extra spelletje tijdens de turnles. Blij met de online betrokkenheid en feedback van iemand 'buiten' onze klas, stortte een aantal kinderen zich op deze uitdaging.


Na de les gaven de leerlingen aan dat dit een fijne manier van werken was. Veel kinderen hadden het gevoel dat ze op hun eigen ritme en niveau hadden kunnen werken. Enkele kinderen vonden dat ze harder hadden moeten denken en werken dan anders.
We hebben samen wel kunnen besluiten dat respect voor elkaar belangrijk is bij het flippen. Respect voor je keuze om meteen te werken of nog eens te luisteren, respect voor de rust en stilte in de klas, respect voor iemand die het niet begrijpt en voor wie het goed kan uitleggen.

Flip de klas... Onze start is in elk geval gemaakt!

maandag 18 februari 2013

Geflipt

Enkele situaties uit de klaspraktijk.
Komen ze je regelmatig/soms/nooit bekend voor?
(Schrappen wat niet past.)

Situatie 1: Enkele kinderen uit je klas onthouden pas écht goed wanneer iets vaak herhaald wordt. Maar ja, het rekenboek gaat maar door en door, en veel tijd voor herhaling is er niet. Bijna élke dag wordt tijdens de wiskundeles nieuwe rekenstof aangeboden.

Situatie 2: Op het oudercontact krijg je van ouders te horen: "Wij willen wel helpen bij het huiswerk, maar we weten niet hoe het in de klas uitgelegd wordt. En als we het dan op onze eigen manier uitleggen, is ons kind nog méér in de war."

Situatie 3: Elke kind in je klas is uniek, je differentieert dan ook naar de snelle/sterkere en naar de zwakkere leerlingen toe. Maar soms voel je dat dat niet genoeg is. Je zou graag meer tijd hebben voor verlengde instructie en extra uitleg bij problemen.

Deze drie situaties heb ik dus nog steeds regelmatig voor in mijn eigen klas.
En toen las ik iets over de Jonatan Academie.

Sinds onze eigen school laureaat van de Koningin Paolaprijs was, houd ik de laureaten iets beter in de gaten.
Et voilà, in 2012 botste ik daar op de Jonatan Academie. In deze "academie", bedacht en bezield door @BramFaems en in feite een online versie van de school, maken leerlingen zelf filmpjes over taal- of rekenmoeilijkheden. En met 'zelf' bedoelt de academie echt helemààl zelf, van het kiezen van het onderwerp, het schrijven van een script, het digitaliseren via PowerPoint, tot het opnemen van de stemmen. De uitwerking van dit schitterende en terecht in de prijzen gevallen project kan je vinden op de website van de Jonatan Academie.

'Wat die kinderen kunnen, moet ik ook kunnen,' dacht ik bij mezelf, de 3 bovenstaande situaties in gedachten houdend.
Maar ik heb soms een duwtje in de rug nodig. Daarom twijfelde ik niet toen de ICT-praktijkdag een workshop van @BramFaems aanbood. Op 4 februari zou ik eraan beginnen, aan mijn filmpjes.
Maar het duwtje - een flinke duw trouwens - kwam eerder dan verwacht. Want helemaal in de geest van 'Flip de klas' stuurde Bram een tweetal weken op voorhand een mail met een aantal opdrachten. De deelnemers die er zin en vertrouwen in hadden, mochten al aan de slag, zodat er tijdens de workshop zelf meer tijd zou zijn voor vragen en praktische problemen.
Ik schoot uit de startblokken.

Dat flippen werkt dus voor mij. Mijn eerste filmpje was bijna helemaal af, op het geluid na, toen ik op de praktijkdag arriveerde. Tijd zat voor vragen en een gemoedelijke werksfeer, echt een fijne workshop.

Tijdens de krokusvakantie ben ik dus enthousiast aan de slag gegaan. Er kruipt best wel wat tijd in zo'n educatief filmpje, maar het is leuk om te doen en technisch haalbaar voor iedereen.
Ondertussen zijn er een paar filmpjes af. Die zou ik de komende tijd graag volgens het principe van 'Flip de klas' gebruiken. Deze week gaat er één filmpje mee als huiswerk. De leerlingen gaan de nieuwe leerstof over de oppervlakte van de cilinder éérst thuis bekijken voor we er in de klas over gaan leren. Eens kijken of dat lukt en wat het opbrengt voor de kinderen en voor mij. De toetsen komen er binnenkort ook weer aan. Dan kunnen de filmpjes bekeken worden als herhaling.

Misschien kan 'Flip de klas' een (gedeeltelijk) antwoord bieden op de moeilijkheden en vragen die ouders, kinderen en ikzelf hebben, zoals in de 3 situaties die bovenaan beschreven staan. Ik ga het in elk geval uitproberen.

Je kan de filmpjes vinden op onze klasblog, op het Vimeokanaal of op de 'Flip de klas'-yurlspagina.

 
YT-filmpje over The Flipped Classroom via @Meyerserwin

Update 21/02/13: Artikel in Klasse met o.a. Erwin Meyers en Bram Faems 

dinsdag 12 februari 2013

Quartier Etoile 6B

Het schooljaar is alweer over de helft. Het eerste werkboek van Quartier Etoile is ingevuld en afgewerkt.
Tijd voor het tweede deel!

maandag 4 februari 2013

ICT-praktijkdag

De avond van de ICT-praktijkdag... In het donker weer thuiskomen, eten halen, huiswerk maken met de oudste over hoeken meten en tekenen, opruimen, lessen van morgen voorbereiden.
En ondertussen nog met mijn hoofd in Leuven zitten.

De ICT-dag kan je met geen enkele andere nascholing vergelijken. Zo massaal - bijna 1000 man - zo vlot georganiseerd, zo'n boeiende workshops. Ik ben weer enorm bescheiden thuisgekomen. Wat heb ik nog veel te leren! En tegelijk ook met zoveel goesting en ideeën, dat ik er meteen vanavond al aan zou willen beginnen.
Dat bereik je toch alleen maar met straffe lesgevers...!

Merci Bram en Tim, bedankt organisatoren, hopelijk tot gauw!

zondag 3 februari 2013

L6 en L1

Het begon met een blogpost in november over een leuke website en een klein ICT-ideetje...
Toen zagen die lieve juffen van het 1ste leerjaar dat direct zitten. En voor ik het wist, waren we aan het zoeken naar manieren om dit praktisch uit te werken.

Onze kinderen van het 6de kunnen al heel wat op de computer. Maar over verstandig internetten, zinvol communiceren en respect hebben voor elkaars werk valt er altijd nog wel wat te leren. Daarom dachten we aan een kleine samenwerking tussen 6 en 1. Een project om de ICT-vaardigheden van groot én klein aan te scherpen.
Beginnend met de proefkonijntjes uit mijn eigen klas, hopen we snel de praktische uitdagingen te overwinnen en met ons enthousiasme heel het 6de in te schakelen.

Jigsawplanet, de website waarover de beruchte blogpost ging, was het vertrekpunt. De juffen van het 1ste leerjaar leverden meteen enkele ideeën aan: rekenpuzzels tot 10, puzzels van een boek dat actueel was in de klas... En geef toe, als je er even over nadenkt, zijn de ideeën eindeloos.
Zelf maakte ik (nog maar eens) een eenvoudige blog om de puzzels een internetplek te geven. Zo kunnen ook de kindjes van het 1ste makkelijk aan de puzzels, op school én thuis, en kunnen de juffen de blog linken aan hun yurlspagina. Voor iedereen handig om terug te vinden.

Onze jongens en meisjes zijn het ondertussen al gewend om berichten op de klasblog te publiceren via Windows Live Writer. Door te werken met Jigsawplanet hebben ze nu ook de kans om te werken met broncodes. Elke puzzel krijgt een specifieke broncode, die je op een andere manier moet invoeren in je blogbericht, dan wanneer je gewoon tekst zou invoeren. Dàt vinden ze wel weer interessant... En het biedt weer wat mogelijkheden voor de toekomst...


De afgelopen en de komende dagen ligt het fototoestel dus op een centrale plaats in onze klas. Leuk om te zien hoe die grote dames en heren zorgvuldig sommetjes leggen met duploblokjes, snoepjes en brooddozen. De rekenpuzzels zijn dus in volle productie.

Wat ons betreft houden we het niet bij puzzels alleen. Eén van onze breinbrekers vorige maand - uitdagende opdrachten voor kinderen die wat meer/sneller willen - was het maken van eenvoudige sleepoefeningen in Hot Potatoes. Zo'n oefeningen zouden ook makkelijk op de blog van 1 en 6 kunnen, al werken ze - jammer :-) - niet met broncodes. Misschien is een luisteropdracht via Voki ook wel leuk. Of...
Enfin, juf Mai leest deze blog, ze zal het me wel laten weten...:-)

En het voorlopige resultaat van de samenwerking tussen ons 6de en 1ste leerjaar willen we jullie niet onthouden... http://speelpret.blogspot.be/ !