ga naar...

dinsdag 28 januari 2014

iPads in onze klas, januari

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens.
Het eerste schooljaar met de nieuwe iPads is al bijna op de helft. Dit jaar beschouwen we echt als een 'experimenteerjaar'. Geen vooropgestelde plannen waar we de iPads kunnen inzetten in de klas, maar al doende ontdekken waar ze in ons 6de leerjaar een verrijking kunnen zijn.
Dat is ook ons voornemen voor 2014.

Net voor de kerstvakantie werden de iPads nog ingezet in een tafelcircuit. De klas werd verdeeld in kleine groepjes. Elke groep werkte aan een opdracht rond maal- en deeltafels: tempotafels (tegen de tijd), een oefening op het Smartboard, Malle Getallen, tegen elkaar met speelkaarten en tafels oefenen op de iPad. Tafelapps die ook nog leuk zijn voor onze groten van het 6de: Tap Times Tables, Meteor Math, Tafelkluis. Na 10 minuutjes werd er doorgeschoven, tot iedereen klaar was met de 5 activiteiten. Een heel intensief uurtje tafels, maar toch heel afwisselend.

In januari bezochten we met de kinderen het doecentrum Technopolis, waar ze konden experimenteren met wetenschap en technologie om zo hun talenten beter te leren kennen. In de voormiddag hadden we nog 1,5 uurtje te vullen en daarom beslisten we de stad Mechelen in te trekken voor een korte stadswandeling. Via een lieve collega hadden we op voorhand de 7CQ wandelingen bekeken en besteld. Via deze website ontvang je, tegen betaling, een PDF met een wandelzoektocht. Die installeerden we voor vertrek op de iPads. De kinderen werden in de stad verdeeld in kleine groepjes. Samen gingen ze op zoek naar foto's, losten ze vragen op en zochten ze uit hoe we verder moesten stappen.
De kinderen vonden het fijner dan een 'gewone' stadswandeling. We vonden het zelf wel erg spannend om in een drukke stad zo open en bloot met iPads rond te lopen...

In de klas heerste deze maand ook een ware 'DragonBox-hype'. DragonBox Algebra 5+ is een app waarmee je spelenderwijs algebra leert. En wat is dit spel leuk zeg... En uitdagend. En zelfs een beetje verslavend! Ondertussen heeft iedereen in onze klas - ook de kinderen die niet graag of goed rekenen - een eigen avatar en zijn de eerste hoofdstukken al uitgespeeld.
Een aanrader!PS: Over DragonBox schreef ik voor Juf Jannie een korte review.

donderdag 9 januari 2014

Flip de klas @Plantyn

De afgelopen maanden mocht ik uitgeverij Plantyn een kléin beetje beter leren kennen, door de invoering van een nieuwe taalmethode bij ons op school, De Taalbende, en door een samenwerking op ict-vlak. Ik was onder de indruk van de zin voor onderwijsvernieuwing van de uitgeverij. Een frisse nieuwe kijk op taalonderwijs door spannende Taalbendeavonturen. Mee met het digitale tijdperk door het online oefenplatform Ambrasoft en het gebruik van Augmented Reality bij de Nieuwe Wereldatlas. En dat alles met een grote bezorgdheid naar leerkrachten en leerlingen toe.

En nu gaat de uitgeverij ook flippen.

Samen met Plantyn maakte ik flipfilmpjes, gebaseerd op de wiskundemethode 'Zo gezegd, zo gerekend' voor het 6de leerjaar, in het kader van 'Flipping the classroom'.
Elk filmpje is vrij kort en opgebouwd volgens dezelfde structuur. Na de aanbreng van het onderwerp, worden enkele kernvragen geformuleerd waarop de leerlingen antwoord zullen krijgen tijdens het bekijken van het filmpje. Daarna wordt de leerstof stap voor stap aangebracht en vaak ook verduidelijkt met een uitgewerkt voorbeeld. Tenslotte krijgen de leerlingen enkele tips, waardoor ze de leerstof beter kunnen onthouden en toepassen.De meeste filmpjes kunnen prima gebruikt worden volgens het principe van FTC. Hierbij krijgen de leerlingen 's avonds de opdracht een wiskundevideo te bekijken. Daardoor is er de volgende dag in de rekenles, na een korte opfrissing, meer tijd voor interactie, inoefening en remediëring. Leerstof waarbij materiaal moet gehanteerd worden of waarbij de opbouw van een redenering belangrijk is - zoals de oppervlakteformule van een cirkel - kan je naar mijn ervaring beter klassikaal aanbrengen.

Tempo- en niveauverschillen tussen leerlingen kan je ook opvangen met de filmpjes. Sterke leerlingen hebben vaak niet de hele lange uitleg van de juf nodig. Ze beginnen de wiskundeles met het bekijken van de leerstof. Na die beknopte uitleg kunnen ze vaak zonder hulp verder met de oefeningen, terwijl de rest van de klas een gewone of verlengde instructie krijgt. 

Maar de filmpjes kunnen nog op heel wat andere manieren ingezet worden. Tijdens het individueel oefenen of het zelfstandige werk kunnen leerlingen zelf kiezen om nog eens een video te bekijken, als herhaling of extra ondersteuning. En bij het huiswerk of bij de voorbereiding op een toets is het fijn - ook voor ouders - om zo thuis de leerstof nog eens uitgelegd te krijgen.


De nood aan filmpjes is ontstaan in  mijn eigen klaspraktijk. De zoektocht naar manieren, hulpmiddelen om leerlingen zo goed mogelijk te helpen op hun eigen niveau, hun eigen tempo en naar hun eigen behoeften bracht me onder andere bij FTC.
De leerstof wordt uitgelegd zoals in mijn eigen klas. De tips aan het einde van de filmpjes zijn gegroeid vanuit de valkuilen waar mijn collega's en ik de leerlingen jaar na jaar in zagen tuimelen.
De flipfilmpjes op het YouTubekanaal van Plantyn kunnen makkelijk gebruikt worden op pc of iPad in de klas, en geïntegreerd in blog of yurls.

http://flipdeklas.yurls.net/nl/page/870649#topboxes

Flipping the classroom is zeker geen pasklare oplossing voor rekenproblemen in de klas. Het is belangrijk te onthouden dat de leerkracht de motor van het leren blijft, en dat de filmpjes een middel zijn, en geen doel.
Maar als je ze juist inzet, wegen de voordelen enorm op tegen eventuele nadelen: het werkt motiverend, zeker voor sterke leerlingen, er is meer tijd voor differentiatie en herhaling en de filmpjes kunnen een brug zijn tussen school en thuis. Ik ben in elk geval enthousiast!

Extra leesvoer:
- Klasse - februari 2013: Flipping the classroom zet de klas op zijn kop.
- Kennisnet: Flipping the Classroom

vrijdag 3 januari 2014

iPads in onze klas, december

December was een hélé drukke maand in de klas, dus van iPadden is niet zo veel in huis gekomen. Toetsen, uitstapjes, Sint en Kerstmis vieren... We hadden daar onze handen vol mee.

Zelfs de klasblog leek onder de drukte te lijden, daarom probeerden we toch iets kleins op de iPad, en publiceerden dat daarna op Groeigras. Tijdens de laatste week voor de vakantie werden elke ochtend twee kinderen aangesteld als fotografen van de dag. Met de camera van de iPad namen ze doorheen de dag foto's van leuke klasmomenten: het knutselen, de nieuwjaarsbrieven, het tafelcircuit, ons kerstfeestje, de gezelschapsspelletjes... Met PicCollage maakten ze met de mooiste foto's een kleine kerstcollage. Via een Dropbox-omweg belandde de collage 's avonds ook op de klasblog. Twee vliegen in één klap dus.

En aan het begin van 2014 wens ik iedereen die hier langskomt natuurlijk een boeiend en inspirerend jaar toe. De beste wensen!