ga naar...

zaterdag 23 februari 2013

Drie, twee, één.... Flip!

Vorige week probeerde ik dus enthousiast een geflipte les uit in de klas. Onderwerp: de oppervlakte van de cilinder.

Deze leerstof was niet helemààl nieuw, want de kinderen kenden de formules voor het berekenen van omtrek en oppervlakte van rechthoek en cirkel al uit vorige lessen. Er waren wel enkele nieuwe inzichten die ik wilde bereiken bij de leerlingen.
Tijdens deze les moesten ze...
- inzien dat de oppervlakte van een cilinder, na het ontwikkelen, bestaat uit een rechthoek en twee cirkels.
- begrijpen dat de basis van deze rechthoek even lang is als de omtrek van de cirkel.
- de formules vlot kunnen gebruiken bij het oplossen van vraagstukken.

Alle kinderen hadden hun fliphuiswerk gemaakt en het filmpje de avond voordien bekeken, de meerderheid zelfs 2 keer of meer. Aan de reacties die binnenliepen via de blog of die ik in de klas opving, merkte ik dat ze het best spannend vonden. Maar de kinderen hadden er ook wel zin in om het flippen eens uit te proberen en niet met een blanco blad aan de rekenles te beginnen. Sommigen waren bezorgd - er komt toch geen test? - en moesten wat gerustgesteld worden. Huiswerk op de computer valt altijd in de smaak, dus het flipfilmpje ging er ook vlot in.

Bij de aanvang van de rekenles heb ik eerst even gepolst of iedereen zijn huiswerk gemaakt had. Natuurlijk kan je dat als leerkracht niet controleren. De statistieken van het filmpje geven je wel een béétje info. Je zou eventueel, als controle, aan de leerlingen kunnen vragen om een reactie achter te laten bij het filmpje. Maar uiteindelijk moeten ze toch leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van taken.

Klassikaal hebben we even de formules herhaald die in het filmpje worden gebruikt en op het krijtbord genoteerd. Dit is voor alle kinderen een houvast, zowel voor zij die zelfstandig aan de slag gaan als voor de leerlingen die moeite hebben met het onthouden van formules.
Daarna gaf ik hen de gelegenheid om voor zichzelf uit te maken of ze de leerstof nog een keertje herhaald van mij wilden horen, of liever meteen zelf aan de slag gingen. Daarbij zag ik dat de kinderen zichzelf vrij goed kennen. Ik had waarschijnlijk, als het aan mij was geweest, net dezelfde verdeling gemaakt en vond het prachtig dat ze zichzelf zo goed konden inschatten.

De kinderen die er vertrouwen in hadden, zochten per 2 een plaatsje achteraan in de klas, vlakbij de computers, zodat ze eventueel het filmpje nog eens konden herbekijken. Vragen stellen konden ze aan elkaar en we spraken af dat, als het écht niet zou lukken, ze gewoon mee aan konden sluiten bij de klas. Met de correctiesleutel zagen ze, oefening per oefening, of ze op het juiste pad waren.

Ondertussen gaf ik een herhaalde instructie aan de andere leerlingen, waarbij zij méér tijd kregen om vragen te stellen, materiaal te gebruiken, een moeilijkheid ter herformuleren en enkele concrete oefeningen samen uit te werken. Ook deze groep ging na deze verlengde instructie per 2 aan het werk, zodat ik extra tijd kon vrijmaken voor wie het nodig had.

Onze @turnmeesterpaul had, via de klasblog, nog voor een extra opdracht gezorgd. Kinderen die in de loop van de dag tijd én zin hadden, mochten in de klas een cilindervormig voorwerp fotograferen en uploaden naar de blog, in ruil voor een extra spelletje tijdens de turnles. Blij met de online betrokkenheid en feedback van iemand 'buiten' onze klas, stortte een aantal kinderen zich op deze uitdaging.


Na de les gaven de leerlingen aan dat dit een fijne manier van werken was. Veel kinderen hadden het gevoel dat ze op hun eigen ritme en niveau hadden kunnen werken. Enkele kinderen vonden dat ze harder hadden moeten denken en werken dan anders.
We hebben samen wel kunnen besluiten dat respect voor elkaar belangrijk is bij het flippen. Respect voor je keuze om meteen te werken of nog eens te luisteren, respect voor de rust en stilte in de klas, respect voor iemand die het niet begrijpt en voor wie het goed kan uitleggen.

Flip de klas... Onze start is in elk geval gemaakt!

2 opmerkingen:

Unknown zei

Dag Juf Hilde

Ik ben een student te Hogeschool West- Vlaanderen (howest) en doe mijn bachelorproef rond flipping the classroom.
Na vele leuke blogs die ik gelezen heb van u, zou ik graag eens contact willen opnemen.
Ik zou meer te weten willen komen over u bevindingen en andere ervaringen rond flipping the classroom.
Na mijn bezoek aan Plantyn, hebben ze direct u aanbevolen voor het verder onderzoeken naar deze techniek.


Met vriendelijke groeten,
Fien Beauprez

Juf Hilde zei

Dag Fien,
je kan mij contacteren op hvorsselmans at gmail dot com
Groetjes,
Hilde