ga naar...

donderdag 9 januari 2014

Flip de klas @Plantyn

De afgelopen maanden mocht ik uitgeverij Plantyn een kléin beetje beter leren kennen, door de invoering van een nieuwe taalmethode bij ons op school, De Taalbende, en door een samenwerking op ict-vlak. Ik was onder de indruk van de zin voor onderwijsvernieuwing van de uitgeverij. Een frisse nieuwe kijk op taalonderwijs door spannende Taalbendeavonturen. Mee met het digitale tijdperk door het online oefenplatform Ambrasoft en het gebruik van Augmented Reality bij de Nieuwe Wereldatlas. En dat alles met een grote bezorgdheid naar leerkrachten en leerlingen toe.

En nu gaat de uitgeverij ook flippen.

Samen met Plantyn maakte ik flipfilmpjes, gebaseerd op de wiskundemethode 'Zo gezegd, zo gerekend' voor het 6de leerjaar, in het kader van 'Flipping the classroom'.
Elk filmpje is vrij kort en opgebouwd volgens dezelfde structuur. Na de aanbreng van het onderwerp, worden enkele kernvragen geformuleerd waarop de leerlingen antwoord zullen krijgen tijdens het bekijken van het filmpje. Daarna wordt de leerstof stap voor stap aangebracht en vaak ook verduidelijkt met een uitgewerkt voorbeeld. Tenslotte krijgen de leerlingen enkele tips, waardoor ze de leerstof beter kunnen onthouden en toepassen.De meeste filmpjes kunnen prima gebruikt worden volgens het principe van FTC. Hierbij krijgen de leerlingen 's avonds de opdracht een wiskundevideo te bekijken. Daardoor is er de volgende dag in de rekenles, na een korte opfrissing, meer tijd voor interactie, inoefening en remediëring. Leerstof waarbij materiaal moet gehanteerd worden of waarbij de opbouw van een redenering belangrijk is - zoals de oppervlakteformule van een cirkel - kan je naar mijn ervaring beter klassikaal aanbrengen.

Tempo- en niveauverschillen tussen leerlingen kan je ook opvangen met de filmpjes. Sterke leerlingen hebben vaak niet de hele lange uitleg van de juf nodig. Ze beginnen de wiskundeles met het bekijken van de leerstof. Na die beknopte uitleg kunnen ze vaak zonder hulp verder met de oefeningen, terwijl de rest van de klas een gewone of verlengde instructie krijgt. 

Maar de filmpjes kunnen nog op heel wat andere manieren ingezet worden. Tijdens het individueel oefenen of het zelfstandige werk kunnen leerlingen zelf kiezen om nog eens een video te bekijken, als herhaling of extra ondersteuning. En bij het huiswerk of bij de voorbereiding op een toets is het fijn - ook voor ouders - om zo thuis de leerstof nog eens uitgelegd te krijgen.


De nood aan filmpjes is ontstaan in  mijn eigen klaspraktijk. De zoektocht naar manieren, hulpmiddelen om leerlingen zo goed mogelijk te helpen op hun eigen niveau, hun eigen tempo en naar hun eigen behoeften bracht me onder andere bij FTC.
De leerstof wordt uitgelegd zoals in mijn eigen klas. De tips aan het einde van de filmpjes zijn gegroeid vanuit de valkuilen waar mijn collega's en ik de leerlingen jaar na jaar in zagen tuimelen.
De flipfilmpjes op het YouTubekanaal van Plantyn kunnen makkelijk gebruikt worden op pc of iPad in de klas, en geïntegreerd in blog of yurls.

http://flipdeklas.yurls.net/nl/page/870649#topboxes

Flipping the classroom is zeker geen pasklare oplossing voor rekenproblemen in de klas. Het is belangrijk te onthouden dat de leerkracht de motor van het leren blijft, en dat de filmpjes een middel zijn, en geen doel.
Maar als je ze juist inzet, wegen de voordelen enorm op tegen eventuele nadelen: het werkt motiverend, zeker voor sterke leerlingen, er is meer tijd voor differentiatie en herhaling en de filmpjes kunnen een brug zijn tussen school en thuis. Ik ben in elk geval enthousiast!

Extra leesvoer:
- Klasse - februari 2013: Flipping the classroom zet de klas op zijn kop.
- Kennisnet: Flipping the Classroom

2 opmerkingen:

Griet zei

Dit is super!! Ben blij het te leren kennen, en ben blij het nog dit jaar eens te kunnen uit proberen!!
DANK JE
Griet

Juf Hilde zei

Bedankt voor je enthousiaste reactie :-) Laat gerust weten hoe je de filmpjes in de klas gebruikt hebt!
Hilde