ga naar...

donderdag 22 maart 2012

Journalisten

De tijd dat we ellenlange opstellen moesten schrijven in de basisschool is voorbij. Onze kinderen leren dat schrijven vooral een middel is om te communiceren met elkaar. Schrijven voor een publiek, met het doel gelezen te worden, lettend op de gemaakte schrijfafspraken... Dat is veel interessanter dan schrijven om te schrijven. Taal leren is immers taal doen, en taal doen is communiceren!

Een leuke manier om het schrijven te motiveren is het maken van een themakrant.
Op dit ogenblik werken we rond 'water'. Alle kinderen schreven een klein verslagje van onze uitstap naar Hidrodoe en het Netepark. Deze schrijfsels verzamelde ik in Publisher. Als je werkt op A3-formaat, krijg je bij de uitgeprinte versie ook nog echt het gevoel dat je in een krant aan het bladeren bent!
Daarna uploadde ik de krant in Issuu, een online dienst waar je - na het aanmaken van een account - je documenten kan publiceren. De krant ziet er dan op de computer uit als een echt magazine, waarin je kunt bladeren. Ik embed de krant ook op de klasblog. Dat bespaart ons heel wat kopies, en iedereen kan meegenieten van ons project!


Geen opmerkingen: